İnsan Kaynakları Politikamız

Artı Bilim Koleji Orta Okulu,  kurum misyon ve vizyonuna sahip çıkan, değişim ve gelişime açık, ekip çalışmasına inanan, kaynaklarını ve zamanı etkin kullanan, sosyal sorumluluğu yüksek insan kaynağını bünyesine kazandırmayı ve istihdam ettiği bu kaynağın kalıcılığını, mutluluğunu ve verimliliğini sağlamayı kendine ilke edinmiştir.

 

Başvuru ve işe Alım Süreci

Başvurularınızı aşağıdaki formu doldurarak yapabilirsiniz.

Tüm başvurular değerlendirmeye alınmakta; ancak, yalnızca başvurusu olumlu bulunan adaylarla iletişime geçilmektedir.

Yabancı Dil zümresi için yapılan başvurularda dil yeterliliğinin ulusal veya uluslararası bir sınavla belgelendirilmesi beklenmektedir.

İşe Alım sürecinde, mülakat, ders gözlemi, referans kontrolü ve kurucu onayı temel aşamaları teşkil etmektedir.

Başvurular kurumsal gizlilik ilkemiz doğrultusunda değerlendirilmektedir. 

 

İŞ BAŞVURUSU

Gönderdiğiniz için teşekkür ederiz!