senatopal.jpg


 

     Psikoljik Danışmanlık ve Rehberlik servisinde Psikoljik Danışman olarak görev yapan Sena TOPAL Hocamız, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı mezunudur.

 
     Türk İsveç Kardeşlik İlkokulu, Kuleli Ortaokulu gibi okulların yanında Birey Aile Çocuk Terapileri Enstitüsü (BAÇTE), Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV), Türk PDR Derneği İstanbul Şubesi, T.C. Adalet Bakanlığı Samsun Adalet Sarayı şeklindeki kurumlarda staj, gönüllü etkinlik ya da proje faaliyetleri kapsamında görev yapmıştır.

 

     Türk PDR Derneği İstanbul Şubesine üye de olan Öğretmenimiz, bir kısmı bu derneğe ait olmak üzere “Resim Yorumlama & Projektif Çizim Testleri Uygulayıcı Eğitimi”, “ Psikolojik Danışmada Terapötik Kartların Kullanımı Uygulayıcı Eğitimi”, “Eğitimde Yaratıcı Drama Uygulayıcı Eğitimi” “İşaret Dili Programı”,  “Diksiyon Programı” gibi 7 alanda sertifika almış ya da kurs programlarını tamamlamıştır.
 

      Ayrıca “Huzureli Projesi” gibi ulusal ya da İstanbul odaklı çeşitli proje ve gönüllü faaliyetlere iştirak etmiştir.
 

      Psikolojik Danışmanlık açısından ilgili olabilecek her alanda belirli bir birikimi sağlamış bulunan hocamız, Prof. Dr. Fulya YÜKSEL ŞAHİN’in süpervizörlğünde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması (35 Saat) deneyimine de sahiptir.

   

SENA TOPAL