logoPNG.png

İLKE VE HEDEFLERİMİZ 

 

-  Eğitimde yaratıcı ve yenilikçi bir yol izleyerek, kalıplaşmış eğitim anlayışının dışına çıkmak,

- Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek öğrenme sürecini kolaylaştırabilmek  için sınıflardaki öğrenci sayısı sınırlamak,

- Öğrencileri bilgi deposu haline getirmeden bilgiye ulaşmayı bilen, yaratıcı düşünen, karar veren ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmek

- Öğretim programını sınav stresinden uzak tutmak,

- Akademik bilgi ve becerilerinin yanında öğrencileri kendi kişisel yetenek, beceri ve ilgi alanlarıyla değerlendirerek desteklemek,

- Öğrenci, veli ve öğretmen iletişimini etkin kılarak, rehberlik servisi aracılığıyla aylık aile danışmanlığı hizmeti sunmak,

- Yabancı dil eğitiminde; dinleme, anlama ve konuşmaya yönelik becerilerin kazandırılmasıyla iki yabancı dili etkin kullanmalarını sağlamak

- Cambridge Dil Sınavı uygulamasıyla dünyada 200.000 kurumda kabul gören dil sertifikası alabilme imkanını öğrencilerimize sunmak,

- Paylaşım saati uygulamasıyla, öğrencilerin ilgilerini çeken konularda duygu ve düşüncelerini birbirlerine aktararak, bunlarla ilgili yorum yaparak, toplum içinde kendilerini ifade edebilen, dinleme becerisini  kazanmış ve olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirebilen bir ortam sunmak.