Sercan KAHRAMAN.png

Sercan KAHRAMAN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji ve Antalya Konservatuarı Dramaturji Bölümleri mezunudur. Kariyer hayatına 16 yıl önce Biyoloji ve Fen Bilimleri öğretmeni olarak başlamıştır.