Nesrin KALAYCI.png

Nesrin KALAYCI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizik bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. 2004 yılından itibaren farklı il ve kurumlarda Fizik öğretmenliği yaptı.