İBRAHİM DEMİRBAŞ.png

İbrahim DEMİRBAŞ

Samsun doğumlu olup uzun yıllar devlet okullarında ve özel sektörde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı